W rocznicę wyborów, nie tylko o przeszłości!

W rocznicę wyborów, nie tylko o przeszłości!

Wczoraj, dokładnie w 25. rocznicę pierwszych po wojnie wolnych i demokratycznych wyborów do odrodzonej Rady Miasta Torunia Salę Mieszczańską Ratusza Staromiejskiego wypełnili ludzie toruńskiej „Solidarności”
Delegacja Grupy Amicale Gaulliste w Senacie

Delegacja Grupy Amicale Gaulliste w Senacie

Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz i wicemarszałek Jan Wyrowiński 21 maja 2015 r. spotkali się z  delegacją Grupy Amicale Gaulliste Senatu Republiki Francuskiej, której przewodniczył Charles Guené.