Mieszkańcy, kombatanci , przedstawiciele władz miasta i samorządu województwa oraz wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński  uczcili 68 rocznicę wyzwolenia Torunia z rąk hitlerowskich okupantów .

 

Była salwa honorowa i apel poległych. Pamięć o walczących nigdy nie zginie.

Uroczystości odbyły się pod obeliskiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945″.

W  Toruniu, okres przed II wojną światową wiązał się z dynamicznym rozwojem miasta, przerwanym działaniami wojennymi. 7 września 1939 r. miasto zajęły oddziały Wehrmachtu. Niedługo potem okupant dokonał pierwszych aresztowań ludności polskiej, głównie inteligencji i urzędników których następnie kierowano do Fortu VII – centralnego więzienia dla Polaków z Torunia i okolic. Zamknięto tam razem ok. 1200 osób. Część z nich rozstrzelano w lesie Barbarka, a do marca 1941 r. wysiedlono stąd ponad 5000 Polaków. Tych, którym udało się w mieście pozostać, władze niemieckie zmuszały do przyjęcia niemieckiej listy narodowej. Ogólna liczba osiedlonych w Toruniu Niemców to ok. 16 tysięcy.
Okupacja Torunia zakończyła się z dniem 1 lutego 1945 r. Data ta wiąże się z wkroczeniem do miasta oddziałów wojsk radzieckich, utworzono też administrację polską. Przeniesiono również stolicę województwa pomorskiego z „inteligenckiego” Torunia do „robotniczej” Bydgoszczy. Napływ do Torunia repatriowanych ze wschodu profesorów z Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie przy równoległym aktywnym działaniu grup kulturalnych powstała idea utworzenia w Toruniu uniwersytetu. W ciągu sześćdziesięcioletniej historii Uniwersytet Mikołaja Kopernika stał się jednym z najważniejszych ośrodków naukowych w skali całej Polski.

 W uroczystościach udział wziął wicemarszałek Jan Wyrowiński. Uroczystości  rozpoczęły się o godz 10:00 pod pomnikiem „Ku czci poległych i pomordowanych przez hitlerowskiego najeźdźcę w latach 1939-1945″  przyjęciem meldunku od dowódcy kompanii honorowej.  Po powitaniu pocztów sztandarowych i Mazurku Dąbrowskiego przemówienie okolicznościowe wygłosi prezydent Torunia .